Sisältöön »
 
Lupon blogitekstejä

luppo – aikaa hyvälle elämälle

Ihmiset tarvitsevat paikan, jossa he saavat lepoa, latausta ja sparrausta – kukin tarpeensa mukaan. Tämä ajatus mielessään hyvinvoinnin konkarit Minna Penttilä ja Tarja Jaakkola perustivat Hyvinvointihotelli Lupon Forssaan kesällä 2021. Vanhaan tehdarakennukseen remontoitiin uniikki pikkuhotelli ja kurssikeskus, jonka filosofia perustuu 7 kohdan hyvinvointipolkuun. Ihminen yksilöllisine tarpeineen ja voimavaroineen on keskiössä. 

luppo – aikaa hyvälle elämälle

Ihmiset tarvitsevat paikan, jossa he saavat lepoa, latausta ja sparrausta – kukin tarpeensa mukaan. Tämä ajatus mielessään hyvinvoinnin konkarit Minna Penttilä ja Tarja Jaakkola perustivat Hyvinvointihotelli Lupon Forssaan kesällä 2021. Vanhaan tehdarakennukseen remontoitiin uniikki pikkuhotelli ja kurssikeskus, jonka filosofia perustuu 7 kohdan hyvinvointipolkuun. Ihminen yksilöllisine tarpeineen ja voimavaroineen on keskiössä. 

 
 
Nothern Luxury Collection ja Luppo

Nothern Luxury Collection ja Luppo

Hyvinvointihotelli Luppo kuuluu kasvavaan suomalaisen luksusmatkailun Nothern Luxury Collection-perheeseen. Tämä yksityisten yritysten yhteistyöorganisaatio kokoaa yhteen suomalaisen matkailun helmet ympäri Suomen. Sivustolta löydät matkailun parhaat kohteet, jotka sinun täytyy nähdä ja kokea! Luppo liittyi Nothern Luxury:n ensimmäisten joukossa ja löydät meidät osiosta Retreat Hideaways. All-inclusive Wellbeing - Hyvinvoinnin keidas on Lupon teemana. Tutustu!

NLux Luppo

 
Luppo-konsepti

Luppo-konsepti

Lupon henki perustuu rekisteröityyn Luppo-hyvinvointikonseptiin.

Luppo-konsepti on seitsemänkohtainen kokonaisvaltainen kuntoutuspolku, joka tähtää työkyvyn palauttamiseen ja parantamiseen sekä työnilon löytämiseen. Meillä laitetaan keho, mieli ja uni kuntoon sekä syödään ravitsevaa ruokaa ja haetaan virtaa luonnosta.

LUPPO-KONSEPTI

Kokonaisvaltainen luppo -kuntoutuspolku on paluumatka työkykyyn ja työniloon.

Miksi Luppo-konsepti?

Luppo-konsepti vastaa uudistavasti työkyvyn ja työnilon palauttamisen tarpeeseen ihmisen luontaisia terveystaitoja vahvistamalla ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla. Luppo - Paluumatka työkykyyn ja työniloon -kokonaisuus on hioutunut 30-vuotisen terveysalalla toimimisen aikana.

Luppo-konseptin tavoitteena on työkyvyn vahvistuminen ja säilyminen. Konsepti toimii lisäksi erinomaisesti ennaltaehkäisevänä työterveyshuollon tukitoimena.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy levosta, liikunnasta, ravinnosta ja henkisestä energiasta. Ihminen on kokonaisuus, jos osa hyvinvoinnin rakennuspalikoista puuttuu, kokonaisuus kärsii.

Vaikuttavuus varmistetaan inhimillisellä kohtaamisella ja aidolla välittämisellä. Kokonaisuuden ymmärtäminen ihmisen ympärillä, mahdollisuuksien avaaminen, keskusteleminen, tukeminen, kuunteleminen ja kuuleminen ovat oikeita vaikuttamisen askeleita ennaltaehkäisevän ja myös kuntouttavan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin polulla.


Vaikuttavuus saavutetaan ihmisen omia kykyjä, iloja ja voimia etsimällä ja vahvistamalla.

Työ ja arki ihmisten ympärillä muuttuu nopeasti ja muutoksia on monesti hankala ennakoida. Ihmisten on osattava toimia näissä muuttuvissa olosuhteissa itsensä, lähipiirinsä ja vielä muidenkin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ihmiset kokevat näiden moninaisten syiden takia työssään ja arjessaan kiirettä, stressiä, riittämättömyyttä, turhautumista ja voimattomuutta, jopa pelkoa ja vihaa.

Muutos aiheuttaa epävarmuutta, tietämättömyyttä tulevaisuudesta ja selviytymispaineita niin työssä kuin arjessakin. Tällaisessa maailmantilanteessa on tärkeää luoda turvallisuuden, yhteisöllisyyden ja kuulumisen tunnetta, pitää yllä sosiaalisia suhteita, vahvistaa minäkuvaa, löytää ja ohjata kullekin ihmiselle sopivia työkaluja hänelle käyttöön ja varmistaa fyysisen ja psyykkisen jaksamisen jatkuminen. Aito välittäminen, luottamus, inhimillisyys ja läsnäolo ovat tärkeitä ihmisten jaksamisen ja kehittymisen kannalta.

Ihminen tulee saada ensin pysähtymään. Sen jälkeen miettimään ja tutkimaan tilannettaan, ennen kuin voidaan lähteä viemään asioita eteenpäin erilaisin työkaluin ja alkaa pohtimaan sopivia ratkaisuja ja toimintamalleja.


Tavoitteena on pysyvä, ihmisen ja organisaation kulttuurin kannalta positiivinen muutos fyysisissä ja psyykkisissä voimavaroissa, jotta myönteisen kehityksen kaari voisi jatkua ja saavutettaisiin aidosti kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kenelle Luppo-konsepti?

Luppo-konsepti palvelee kokonaisvaltaisesti ihmisiä

 • joiden työkykyä ja työniloa uhkaa esimerkiksi uupuminen, sairastelu, vammasta kuntoutumisen pitkittyminen tai liian kiihkeä työkuorma ja elämä.
 • joiden sairaslomat tai lomat eivät riitä palauttamaan voimia palata työhön
 • joiden elämänhallinta on kadonnut, esimerkiksi uni-ruoka-rytmi on hukassa tai motivaatio mennyt
 • joiden terveyttä uhkaa ylipaino, vaaralliset tottumukset ja liikkumattomuus
 • joiden tukitoimet terveydenhuollossa eivät riitä kuntouttamaan parhaaseen mahdolliseen tulokseen
 • joiden suunta työelämässä tai arjen hallinnassa on hukassa
 • jotka haluavat vahvistaa terveyttään ennaltaehkäisevästi
 • jotka toimivat avainhenkilöinä, joiden voimien vastuulla on muidenkin kuormitus
 • joilla on kuntouttamatta jääneitä aiempia kuormitushäiriötä, joko psyykkisiä tai fyysisiä

 Luppo-konsepti on toimiva työkalu myös valmennuksena

 • Keskijohdon valmennuksessa käsittelemään molemmista suunnista tulevaa painetta.
 • Yrittäjän voimavarojen oikein kohdentamisessa ja taukopaikkana terveiden elämäntapojen äärelle.
 • Sote-alan henkilökunnan oman terveyden merkityksellisyyden nostajana.

Jotta yrittäjänä tai johtajana pystyy havainnoimaan muiden käyttäytymistä ja johtamaan erilaisia ja yllättäviä inhimillisiä tilanteita on vahvistettava johtajan omia voimavaroja. 

Keskijohdossa paineet tulevat monesta suunnasta: alaisilta, ylemmältä tasolta ja monilla vielä poliittisestakin päätännästä.


Luppo-konsepti vahvistaa johtajan omia voimavaroja, jotta hän pystyy työssään ottamaan huomioon eri tahojen näkökulmia ja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Luppo-konsepti antaa erityisesti työkaluja johtajan omaan identiteettiin, käsitykseen omasta itsestään, jotta ulkoa tulevat paineet eivät pääse vaikuttamaan liikaa ja väsyttämään loppuun. Kuntoutuspolun aikana opitaan ymmärtämään omaa toimintaa ja sen vaikutuksia, sekä pitämään kiinni omista rajoista ja huolehtimaan omien voimavarojen tankkauksesta.

Mitä Luppo-konseptiin osallistunut johtaja vie tuliaisiksi organisaatioonsa?

Organisaatio voi juuri niin hyvin kuin sen johtaja.

Itsetuntemustaan vahvistanut johtaja pystyy havainnoimaan muiden käyttäytymistä ja energioiden suuntautumista vahvemmin ja laajemmin. Tätä taitoa Luppo- konseptissa vahvistetaan henkilökohtaisella ratkaisukeskeisellä valmennuksella, lyhytterapialla, ryhmävalmennuksella ja palautumistaidoilla. Vertaistuki samojen haasteiden kanssa painiskelevilta kollegoilta avartaa ajatusmaailmaa ja helpottaa omien valintojen tekemistä. Lupossa luodaan verkostoja arkeen, jotta jokaisella olisi kaveri, jolle voi kilauttaa paineen keskellä ja saada tukea.

Lupossa jaetaan hyväksi koettuja käytäntöjä arjen johtamisessa avoimessa ja suvaitsevassa ilmapiirissä. Näin saadaan levitettyä hyviä toimintatapoja eri organisaatioihin. Tämä lisää osaltaan osallistujien omasta työstään saadun merkityksellisyyden kokemusta.

Miten Luppo-konsepti?

Mikä tekee Luppo-konseptista uuden ja vaikuttavan toimintatavan työkyvyn palauttamiseksi ja vahvistamiseksi?


Luppo-konseptissa voimavarat täydennetään huolehtimalla fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä sekä sosiaalisista taidoista ja itsensä kehittämisestä.

Lupon ammattilaiset ovat kukin erikoistuneet jollekin näistä terveyden osa-alueista ja valmentavat osallistujat itsehoidollisuuteen ja merkityksellisyyteen arjen rutiineissa.

Metodeina käytetään tutkittuja, terveydenhuollossa ja erilaisissa valmennuksissa tunnustettuja menetelmiä. Työkalut, työmenetelmät ja valmennusohjelmat koostuvat niihin koulutettujen ammattilaisten osaamisalueista.

Tärkein palautumiselementti Luppo-konseptissa on ympäröivä luonto.

Luonnon vaikuttavuus meihin ihmisiin ja luonnosta saatavat terveydelliset vaikutukset ovat kiistattomia nykytutkimusten valossa. Tiedämme, että verenpaineemme laskee, stressihormonitasomme laskevat, sydämen syke tasaantuu, aivomme rentoutuvat, luovuus ja energisyys lisääntyy ja mieli virkistyy, kun olemme luonnossa.

Luontoympäristön tai luonnon elementtien käyttö kuntoutuksessa on jo saanut vankan jalansijan, kun puhutaan erityisryhmien, mielenterveyskuntoutujien tai vanhusten kuntoutuksesta. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa ymmärretään luonnon merkitys oppimiselle ja fyysiselle ja psyykkiselle kehittymiselle sekä sosiaalisille taidoille ja empatiakyvylle.

Työikäisen aikuisen väestön, tai vielä vähemmän työikäisten aikuisten johtajien ja esimiesten kuntoutuksessa ja työkyvyn ja työnilon palauttamisessa luontoympäristöä ei ole vielä ymmärretty hyödyntää riittävän kattavasti ja monipuolisesti. Luonto mielletään työelämässä työhyvinvointipäivän huviksi, jonka varjolla kerran vuodessa päästään (tai joudutaan) melomaan tai juomaan nokipannukahvia nuotiolle, siitä muodostumatta sen enempää uusia ja pysyviä toiminta- tai ajatusmalleja arkeen. Tämä siksi, että työhyvinvointipäivän aktiviteetiksi on mahdotonta löytää sellaista, joka olisi kaikille mieluisa, koska olemme erilaisia.

Oikeiden ammattilaisten ohjauksessa, sopivissa ympäristöissä ja tarpeeseen sopivia työkaluja hyödyntäen luonnon hyvinvointivaikutukset saadaan ennaltaehkäisevään tai kuntouttavaan käyttöön myös työikäisen väestön kanssa toimiessa. Saamme luotua uusia ja pysyviä työelämän toimintatapoja, koska johtotason henkilöt johtavat omalla esimerkillään kokemuksensa ja ymmärryksensä kautta. Työpaikan toimintakulttuuri muuttuu hitaasti mutta varmasti kaikkien hyvinvointia tukevaksi.

Tärkein voimavaramme on meissä oleva yhteytemme meitä ympäröivään luontoon. Puhutaan luontoyhteydestä. Kiireen ja stressin keskellä emme aina muista, että olemme itse tärkeä osa luontoa. Olemme hetkellisesti kadottaneet luontoyhteytemme tai työntäneet sen taka-alalle.


Ammattilaisen kanssa etsimme luontoyhteyden jälleen tärkeäksi voimavarojen ja palautumisen työkaluksi jokaiselle luontevimmalla tavalla.

Hyödynnämme fyysistä luontoympäristöä kuten kaupunkiluontoa, kansallispuistoja ja ulkoilureitistöjä. Käytämme näiden alueiden maisemia ainutlaatuisina mielenmaisemina, mielikuvitusmatkoina ja muistikuvina tallennettavaksi muistoihin. Teemme aistiharjoituksia, käytämme kaikkia aistejamme, tutkimme tunnetiloja, kuuntelemme kehoamme, rentoudumme tai liikumme tietoisen rauhallisesti luontoympäristössä ilman välineitä. Otamme voimauttavia valokuvia, tutkimme luontoa ja hyödynnämme sen antimia. Istumme ja puhumme tai olemme hiljaa. Annamme luonnon vaikutusten johdatella oikealle polulle ja kun löydämme sen polun, lähdemme yhdessä etenemään kohti päämääräämme.

Luppo-konseptissa opettelemme jälleen ymmärtämään luontoa ja sen merkitystä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnillemme. Sitä kautta opimme uusia ajattelu- ja toimintamalleja työhömme ja vapaa-ajallemme ja saavutamme tasapainon, joka on meille paras.

Luppo-konseptin toteutustapa

 • Ensimmäisen Luppo-kuntoutuspolun jakson eli vetäytymisen kesto on vähintään kolme päivää ja kaksi yötä. Kuntoutusjakson pituus voi vaihdella asiakkaan tarpeen mukaan kolmesta päivästä viikon kestäviin kuntoutusjaksoihin. Alkukartoituksen avulla jokaiselle tehdään omanlainen ja kunkin tarpeisiin sopiva Luppo-kuntoutuspolku etsimällä ja valitsemalla tärkeimmät painotusalueet henkilökohtaiselle kuntoutukselle. Ensimmäisen kuntoutuskerran tarkoitus on myös pysäyttää.
 • Lyhyempiä yhden yön yli kestäviä Luppo-kuntoutusjaksoja eli vetäytymisiä toistetaan kolmen kuukauden välein tarpeen mukaan vähintään kolme kertaa. Kuntoutusjaksojen määrä ja kustannus riippuu kunkin henkilökohtaisesta tarpeesta. Näillä lyhyillä kuntoutusjaksoilla kannustetaan eteenpäin ja tuetaan matkaa uusiin löytöihin. Tärkeintä on se, ettei ihminen jää yksin, ennen kuin pystyy taas fyysisiltä ja psyykkisiltä voimavaroiltaan toimimaan itsenäisesti.
 • Kuntoutusjaksojen välissä asiakkaalla on yhteys valmentajiinsa ja tervehtymisen progressio säilyy myös digitaalisten järjestelmien avulla. Firstbeat Lifen avulla jatketaan voimavarojen seurantaa ja henkilökohtaisen palautteen saamista Luppo-kohtaamisten välissä. Kontaktointi teamsilla tapahtuu sopimuksen mukaan viikoittain tai harvemmin riippuen osallistujan tarpeesta ja halusta. Seurannan avulla varmistetaan, että hyväksi todetut taidot pysyvät mukana ja vahvistuvat. Ketään ei jätetä yksin toteuttamaan muutosta.
 • Täysihoito kuntoutusjaksojen aikana, ravintosuositusten mukaisella ruokarytmillä ja ravintosisällöllä, varmistaa energiatason tasaisuuden ja samalla opettaa ottamaan oikeanlaista arkirytmiä käyttöön kuntoutusjaksojen ulkopuolellakin. Terveellistä, maukasta ja monipuolista ravintoa, jonka reseptiikan voi viedä helposti omaan arkeen.
 • Luppo-konseptin kuntoutusjaksoihin kuuluu olennaisena osana sen toteutus Hyvinvointihotellissa. Majoitus toteutetaan yhden hengen huoneissa, joissa on laadukkaat vuoteet ja vuodevaatteet, jotka mahdollistavat levon ja hyvän unen. Yksityisyydellä varmistetaan osallistujan rauha miettiä henkilökohtaisia tarpeitaan ilman häiriötekijöitä. Hotellissa on huomioitu levolle, palautumiselle ja irtipäästämiselle mahdollistavat ulkoiset tekijät. Sisustus ja värimaailma tukee rauhallisuutta ja kiireettömyyttä, antaa tilaa ajattelemiselle ja vahvistaa keskittymistä. Ylimääräisiä aistiärsykkeitä, kuten radiota, televisiota tai liian kirkkaita valoja ei hotellin tiloissa ole.
 • Hyvinvointihotellin yhteydessä sijaitsevat monipuoliset kuntoilutilat sekä fysioterapia- ja rentoutuskeskus.
 • Kuntoutusjaksojen ohjelmasisällössä on kaksi yksilöllistä ammattilaisen kohtaamista ja kaksi ryhmässä tapahtuvaa harjoitusta per kuntoutusjakso.
 • Kuntoutusjaksojen aikataulutus on tarpeeksi väljä, jotta levolle ja ajatuksille, sekä niiden käsittelylle jää tilaa.

Otamme kuntoutusjaksoilla huomioon Luppo-konseptin kaikki seitsemän osa-aluetta. Painotus eri osa-alueiden välillä riippuu asiakkaasta ja hänen henkilökohtaisista vahvuuksistaan ja tarpeistaan, jotka kartoitetaan alkukartoituksessa.

Kuva: Luppo – paluumatka työkykyyn ja työniloon. Lupon kokonaisvaltaisen kuntoutuspolun seitsemän askelmaa.

Image

Kuka Luppo-konseptin toteuttaa?

Tuhansien ihmisten tarinoiden ja kohtaloiden mukana kulkeneet ja niiden hiomat

Lupon ammattilaiset tuovat osaamisellaan laajan näkökulman ja kunkin tarpeeseen soveltuvimman ja eteenpäin auttavan tuen.

Terapeutit ja valmentajat arvostavat omaa ja toistensa osaamista sekä omistautumista työlleen. Lupon ammattilaiset auttavat asiakasta alussa, kannattelevat matkalla ja päästävät irti, kun omat voimavarat ovat palanneet. Näin varmistamme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen ja avun.

Luppo-konseptin ammattilaiset

Vastaavat Luppo-valmentajat:

Minna Penttilä

Työfysioterapeutti, Luppo-konseptin perustaja, kehittäjä ja omistaja

Olen 30 vuoden ajan toiminut fysioterapeuttina, liikunnanohjaajana, yrittäjänä ja yritysten perustajana kuntoutusalalla. Äitini on siirtänyt minuun perushoitajan geenit kutsumustyöllään. Olen ollut politiikassa mukana sen verran, että ymmärrän myös sieltä tulevia lainalaisuuksia. Elämänkokemuksellani tuon Luppoon tunnetta tilanteisiin ja monenlaisista kohtaloista selviytymisen voimaa.

Oma elämäntyöni on tähdännyt Luppo-konseptin perustamiseen. Nyt viiden vuoden kehittämistyön ja oikeiden ammattilaisten rinnalle löytymisen jälkeen olemme valmiit auttamaan ja varmistamaan työnilon ja työnkyvyn säilymisen Suomessa.

Tarja Jaakkola

Luontovalmentaja, erä- ja luonto-opas, Green Care -kouluttaja ja valmentaja, opettaja, Luppo-konseptin kehittäjä ja omistaja

Monitaitoisena luonnonvara-alojen ja matkailualan kädentaitajana, asiakaspalvelijana, kehittäjänä, ammatillisena opettajana, valmentajana ja yrittäjänä 30 vuotta töitä ihmisten kanssa tehneenä olen nähnyt luontoon liittyvien alojen monipuolisen ja muuttuvan kentän niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin kautta.

Elämänkokemuksellani tuon Luppoon muutoskykyisen tavan toimia erilaisten ihmisten kanssa, sekä laajan ymmärryksen nykyihmisen luontosuhteesta, sen historiasta ja tulevaisuudesta planetaarisen hyvinvoinnin pohjana.

Luppo-valmentajat:

Janne Eklund       Lyhytterapeutti

Riikka Pöylijoki    Psykofyysinen fysioterapeutti

Minna Aro            Työfysioterapeutti, Kuntoutuskoulu

Mika Leskinen      Tules-erikoistunut fysioterapeutti

Saku Rantala        Tules-erikoistunut fysioterapeutti

Tarja Alila              Seksuaaliterapeutti

Betterdays Oy, Marjo Vuorinen Ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja valmentaja

Diversitas Oy, Sari Ajanko Leadership Coach ja valmentaja

Forssan Oiva Työterveys  


Haluan tietää lisää »

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Lupon toiminnassa näkyy niin sosiaalinen, kulttuurillinen, ekologinen kuin taloudellinenkin vastuullisuus. Tunnemme megatrendit ja kehityssuunnan, tiedostamme paikkamme maailman laajuisessa agendassa tehdä tästä maailmasta meille kaikille parempi paikka elää. Puhumme kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta ja toimimme kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäen vastuullisesti. Toimintamme ytimessä on alusta saakka ollut planetaarinen hyvinvointi. Pidämme huolta ja kunnioitamme yksilöllisyyttä ja monimuotoisuutta oli sitten puhe ihmisistä, kulttuurista kuin luonnostakin. Me Lupossa olemme tämän asian ytimessä!

Tässä muutamia käytännön toimiamme poimittuna:

 • Annoimme vanhoille tiloille uuden käyttötarkoituksen
 • Kierrätimme ja entisöimme vanhoja kalusteita
 • Työllistimme itsemme ja mahdollistamme työtä myös muille
 • Teemme yhteistyötä muiden alueen yrittäjien kanssa
 • Vaalimme arvokasta kulttuurillista perintöämme 
 • Kannustamme lähi- ja kotimaan matkailuun
 • Kierrätämme jätteet ja pyrimme minimoimaan hävikkiä
 • Käytämme ekologisia hajusteettomia pesuaineita
 • Kunnioitamme ihmistä ja haluamme edistää hyvinvointia
 • Edistämme ihmisen kierrättämistä
 • Toimimme uudistavan matkailun periaatteiden mukaisesti
 • Toiminnallamme on yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • Toimintamme on ennaltaehkäisevää ja tarvittaessa kuntoutamme
 • Korostamme ihmisen ja luonnon yhteyttä
 • Mahdollistamme kokemuksia kestävästi ja vastuullisesti
 • Elämme niin kuin opetamme

Haluan tietää lisää »

Historia

Historia

Lupon toiminnan vastuullisuus näkyy vanhojen tilojen henkiin herättämisessä. Sijaitsemme 150 -vuotta vanhassa Oy Forssa Ab:n punatiilisessä tehdashallissa, jossa aikanaan aina 1960 -luvulle saakka painettiin kangasta. Axel Wilhelm Wahrenin 1847 perustama Forssan kehräämö laajensi toimintaansa langan kehräämisestä kudontaan ja lopulta kuosisuunnitteluun ja painamiseen muuttuen ajan myötä Forssa Yhtiöiksi ja sittemmin Finlaysonin nimen alle kun yritys myytiin Finlaysonille ja yhdistyi Tampereen toimintaan.

Lupon tiloissa toimi viimeistämösali. Lupon kohdalla olleet tehdastilat rakennettiin uudelleen vuoden 1877 Kutomolla riehuneen laajan tehdaspalon jälkeen. 

Huonekorkeus tiloissa on lähes viisi metriä, ikkunat ovat nelimetriset ja seinät puoli metriä paksut. Ulkopinta rakennuksissa on punatiiltä, sisätilat maalattiin rauhoittavilla vihreän ja vaaleanruskean sävyillä kun sisustimme Lupon tilat kesällä 2021. 

Lupon edeltäjänä tiloissa toimi yksityinen hoivakoti Pumpuli usean vuoden ajan ja niiltä jäljiltä tilamme ovat esteettömät ja siinä mallissa kuin tänä päivänä.

Kerrotaan, että Lupossa kummittelee. Tiloissa kuulemma jo viimeistämön aikoina liikkui joku tiputtelemassa kangaspakkoja hyllyistä. Tule ottamaan itse selvää, pitääkö tämä kummitusjuttu paikkaansa.

Haluan tietää lisää »

Saapuminen Luppoon

Saapuminen Luppoon

Lupon löytää helposti, mutta tässä muutama käytännön ohje saapumiseen:

 • Laita navigaattoriin Lupon osoite: Kutomonkuja 2 A 1, 30100 Forssa. Google Maps ohjaa luotettavasti Lupon takapihan ovelle Kutomonkuja 2 F 4.
 • Luppoon saavutaan samasta liittymästä kuin Forssan K-Citymarketin kauppakeskukseen.
 • Parkkipaikat, joita Luppo-vieraat käyttävät, sijaitsevat Kutomonkujan tulosuunnassa vasemmalla puolella laajaa parkkipaikka-aluetta. Parkkialuetta riittää tien vieressä aina jokivarteen saakka.
 • Osa paikoista on varattuja, joten valitse parkkiruutu, jossa ei lue varattu tai kenenkään nimeä. Parkkipaikalta löytyy myös yksi ruutu varattuna Luppo -nimellä, siihenkin voi jättää. Talvikauden ulkopuolella tolppapaikoillekin pysäköinti on sallittua, jolleivat paikat ole varattuja.
 • Esteettömät parkkipaikat sijaitsevat punatiilisten rakennusten välissä, kävelykadulla. Näihin parkkiruutuihin ajetaan betonisten kukkaruukkujen välistä, niiden oikealta reunalta, tai kiertämällä punatiilinen rakennuskokonaisuus sen jokirannan puoleista ajoreittia pitkin takakautta ympäri.
 • Lupon sisäänkäynti on punatiilisten rakennusten välisellä kävelykadulla, kauniin tornin kohdalla. Rakennuksen katolla lukee Finlayson. Takapihan ovelle kierretään kävelykadulta vasemmalle rakennuksen pitkä punatiilinen siipi.
 • Nouse kolmanteen kerrokseen upeita portaita kävellen tai helposti ja esteettömästi hissillä.
 • Soita meille ja olemme vastassa ja ohjaamme Sinut eteenpäin huoneeseesi.

Pyydä tarvittaessa lisäohjeita saapumiseesi.

Tervetuloa Luppoon! 

Haluan tietää lisää »

 
Mitä tehdä ja minne mennä

Mitä tehdä ja minne mennä

Luppokin on mukana Forssan seudun Matkailijan oppaassa. Tervetuloa meille hyvinvointihotelliin yöpymään ja nauttimaan. Katso oppaasta mitä muuta voit Forssan seudulla tehdä. Löydät varmastikin juuri sinua kiinnostavat tapahtumat.

 https://www.visitforssaregion.fi/client/forssa/userfiles/forssan-seudun-matkailijan-opas-2023-netti.pdf

 
Tapahtuma- ja koulutuskalenteri 2023

Tapahtuma- ja koulutuskalenteri 2023

Hyvinvointihotelli Luppo tarjoaa vuonna 2023 runsaasti erilaisia tapahtumia, kursseja ja koulutuksia, jotka kaikki tukevat hyvää oloa ja hyvinvointia monin tavoin. Poimi omat tapahtumasi ja koulutuksesi ja liity mukaan kasvavaan Luppo-hyvinvointiperheeseen. 

   

 
Scan Magazine artikkeli 01/2023

Scan Magazine artikkeli 01/2023

Hyvinvointihotelli Luppo on esillä kansainvälisesti tammikuussa 2023 Scan Magazine -julkaisussa. Ohessa artikkeli. Sinäkin olet luultavasti lukenut Scan Magazine -lehteä lentäessäsi Helsingistä muualle eurooppaan tai matkustaessasi lautalla Saksaan.

 

 
Hyvinvointia mielelle ja keholle

Hyvinvointia mielelle ja keholle

Kesällä 2022 toteutettu hanke yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Katso oheisesta linkistä -> 

Matkailuhankkeen video

 
Saavutettavuus

Saavutettavuus

Lupon tilat ovat helposti saavutettavissa.
Tilat, joissa me Lupossa työskentelemme ja toimimme nykyään, olivat ennen vanhainkotina, joten tilat on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja pääosin esteettömiksi. Meillä on tilavat kylpyhuoneet, iso sauna, jossa on siirrettävät lauteet, leveät ovet, rampit ja hissit. Ja olemme täällä auttamassa sinua tarvittaessa. Sängyt ovat korkeat, mutta jos pääset sänkyyn korokkeen avulla, niin meillä on sellainen, tai keksitään jokin muu tapa saada sinut nukkumaan

Sovimme saapumisaikasi yhdessä etukäteen, jotta olemme valmiina auttamaan sinua sisään etuovemme kautta ja voit nauttia Luppo-lomastasi hotellissa. Soita meille saadaksesi lisää apua.

Ota yhteyttä >>

 
Lupon tarina

Lupon tarina

Lupon tarinalla on syvät juuret. Molemmilla yrittäjillä on omannäköinen vuosikymmenten mittainen työhistoriansa ja tarinansa. Maailma törmäytti nämä kaksi erillistä tarinaa yhteen toukokuisena päivänä ja ymmärsimme, että tällä yhteisellä kokemuspohjalla saavutamme jotain uniikkia. Tätä mahdollisuutta ei voinut jättää käyttämättä.

Ihminen on osa luontoa eikä luontoyhteytemme ole hävinnyt, mutta perustana hyvinvoinnille on henkisyyden lisäksi fyysinen ymmärrys ja toiminta. Tätä varten olemme ymmärtäneet että, ammattitaitomme yhdistämällä pystymme saavuttamaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja edesauttamaan elämänhallintaa ja hyvää elämää.

Lupon tarina ei ole yksin meidän varassamme, vaan tarvitsemme sen mahdollistamiseksi myös sinua. Jotta Luppo -hyvinvointikonsepti herää henkiin, tarvitaan sinun tarinasi osaksi meitä.

Kasvun vuodet ovat karsineet ympärillemme vahvan verkoston asialleen vihkiytyneitä ja intohimoisia alojensa osaajia. Näitä verkostoja hyödynnämme oman osaamisemme lisäksi arjen työssä tuottaaksemme sinulle parhaan mahdollisen Luppo-kokemuksen.

Alla kaksi videota Lupon alkumetreiltä. Katso, mitä ajattelimme silloin ja tule itse toteamaan olemmeko onnistuneet. Tervetuloa osaksi Luppo-tarinaa.

Lupon avaamisen haastattelu Yle Tv1


 
Forssa on tekstiilidiggarin tärppi

Forssa on tekstiilidiggarin tärppi

Forssa on tekstiilidiggarin tärppi. Hyvinvointihotelli Luppo on osa tätä uniikkia kokonaisuutta. Lue Visit Hämeen blogista lisää klikkaamalla kuvaa.

Katso myös alta Kuosikeskuksen ja Andfican tekemä video tekstiilikaupunki Forssasta Japanilaisille.


 
Forssa

Forssa

Forssa on Lupon kotikaupunki, jolla on upea teollisuushistoria ja vireä, vihreä nykypäivä. Katso video vihreästä ja vireästä Forssasta alta ja lue lisää Forssan nähtävyyksistä klikkaamalla kuvaa. Oppaan käytännön  tutkimusmatkallesi Forssaan saat kätevästi meiltä Luposta. 


Oivallinen Luppo

Oivallinen Luppo

Luppo on todettu oivalliseksi maaliskuussa 2022 tehdyssä tarkastuksessa elintarviketiloihin. Saimme kaikista tarkastuskohdista oivallisen maininnan. Tervetuloa meille nauttimaan Ullan mahtavasta lähiruoasta.

Oiva-raportti »

EU -hanketuki

EU -hanketuki

Louna-Plussa ry on myöntänyt Hyvinvointihotelli Forssan Lupon toiminnan aloittamiseksi tukea kalustoinvestointeihin. EU:n osuus tuesta on 1845,48 €.